Solucan Gübresi ile Kimyasal Gübre Karşılaştırması

Solucan Gübresi ile Kimyasal Gübre Karşılaştırması

Solucan Gübresi ile Kimyasal Gübre Karşılaştırması detaylarına girmeden önce gübre konusuna kısaca değindiğimiz ve solucan gübrei ile hayvan gübresi karşılaştırması yaptığımız yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Bu yazımızda ise Solucan gübresi ile kimyasal gübre karşılaştırması yapalım.

İlgili yazıda; bitkilerin canlı birer organizma olduğu için tıpkı bizim gibi onların da beslenmeye ihtiyacı olduğunu, ana besin kaynağının toprak olduğunu, beslenmeleri için gerekli olan bitki besin maddelerini topraktan aldığını belirtmiştik. Toprakta bitkinin ihtiyacı olan bu besin maddeleri az veya yetersiz ise gübreler yoluyla bitki besin maddeleri zenginleştirilebiliyor ve bitkiler için iyi bir gelişim ortamı sağlanıyor.

Gübreler organik veya inorganik yapıdaki bileşiklerdir. Organik yapıdaki gübre olarak hayvansal gübreyi örnek verebiliriz. İnorganik yapıdaki gübreye ise kimyasal gübreyi örnek verebiliriz.

Kimyasal gübre, toprakta olması gereken maddelerin kimyasal yollarla üretilmesi sonucu ortaya çıkan bileşiktir. Kimyasal gübreler topraktaki organizmaların çalışmasını engeller ve mikro organizmal dengeyi bozarlar. Kimyasal gübre ile yapılan gübreleme sadece besin elementi eksikliğini gidermek için yapıldığından toprak yapısı dikkate alınmamaktadır. Yeterince bitki besin maddesi bulunmayan toprağa verilen kimyasal gübreden, bozulan toprak yapısı sebebi ile bitki yeterince beslenememektedir. İlk etapta bitki gelişmesi besin elementi ihtiyacının karşılanmasından dolayı normale yakın bir gelişim seyretmektedir. Yoğun bir şekilde gerçekleşen kimyasal gübreleme sonucu toprak organik maddeler açısından zenginliğini kaybetmekte dolayısıyla biyolojik faaliyet azalması toprağın yapısının bozulmasını da beraberinde getirmektedir.

Şimdi solucan gübresi ile kimyasal gübre karşılaştırmasına bakalım;

 

Solucan Gübresi

Kimyasal Gübre

Solucan Gübresi ile Kimyasal Gübre Karşılaştırması Solucan Gübresi ile Kimyasal Gübre Karşılaştırması

Enzim Besleyici İçerik

Bitkiler için yeterli miktarda Nitrojen, Fosfor ve Potasyum ihtiva eder. NPK yönünden bir bitkiye gerekebilecek KADAR içeriğe sahiptir. Çoğunlukla bir element içerirler (Örneğin üre nitrojen içerir) veya maksimum iki element içerirler (Örneğin DAP nitrojen ve fosfor içerir). Gerekli tüm besinleri tek tip bir kimyasal gübrede bulmak mümkün değildir.

İkincil Besleyici İçerik

Bitki için yeterli miktarlarda Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) & Sülfür (S) içermektedir. İçermemektedir.

Üçüncül Besleyici İçerik

Bitki için yeterli miktarlarda Çinko (Zn), Boron (B), Manganez (Mn), Demir (Fe), Bakır (Cu), Molybdenum (Mo) ve Klor (Cl) içerir. İçermemektedir.

PH Oranı

Toprağın Ph dengesini korumaya yardımcı olur ve tuzlanmanın ve alkalinityi kontrolünü sağlar. Her kullanılışta toprağın Ph dengesini biraz daha bozarak tuzlanmayı ve alkalinityi arttırır.

EC Doğrulaması

Toprakta EC yi dengelemeye yardımcı olarak bitkinin beslenme adaptasyonunu arttırır. Toprakta EC dengesizliğine yaratarak bitkide beslenme asimilasyona yol açar

Organik Karbon

Çok yüksek miktarda organik karbon ve humus içererek toprak karakteristiğini arttırır. İçermemektedir.

Su Tutma Kapasitesi

Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Toprağın su tutma kapasitesini azaltır.

Toprak Dokusu

Toprağın dokusunu zenginleştirerek havalandırma özelliğini pekiştirir Toprağın dokusunu bozarak havalandırma özelliğini yitirmesine yol açar.

Yararlı Bakteri ve Fungler

Çok yüksek miktarda biyolojik aktivasyon barındırır, bu şekilde düzenli bir kullanımdan sonra her ekinde daha az gübreleme gerekecektir. Biyolojik aktivasyonu yok ederek verimliliği her kullanımda biraz daha azaltır. Ve her seferinde geride daha güçsüz bir toprak bırakarak bir sonraki ekim için daha fazla miktarlar kullanmayı gerektirir.

Bitki İçin Büyüme Hormonu

Yeterli miktarda doğal hormonla ürünlerin yetişmesine ve üretimine yardımcı olur. İçermemektedir

Ürün

Ürünler % 100 Organik olarak yetiştirilir Ürünlerde organik koku ve lezzet bulunmaz.

Bir Cevap Yazın