Bitki Besin Maddeleri

Bitki Besin Maddeleri

Bitki besin maddelerini iki grupta inceleyebiliriz.

I- Mineral Olmayan Besin Maddeleri

Hidrojen, Oksijen, Karbon.
Bu üç element hava ve suda bulunur.
Fotosentez ile bitkiler güneşten aldıkları enerjiyle bünyelerindeki karbondioksiti, karbon ve oksijene ve suyu da hidrojen ve oksijene parçalarlar.
Bu parçaladıkları elementleri de nişasta ve şekere döndürürler. Nişasta ve şekerlerde bitkilerin depoladıkları besin maddeleridirler.
Bitkiler Karbon, Hidrojen ve Oksijeni havadan ve sudan aldıkları için bitkilerin bu maddelerden ne kadar aldıklarını üreticilerin kontrol etme imkanları yoktur.

II- Mineral Olan Besin Maddeleri.

Mineral olan besin maddeleri toprakta/toprağın bünyesinde bulunan ve suda erimiş olarak bulunmaktadır.
Bitkiler bu maddeleri kökleri vasıtasıyla suyla birlikte bünyelerine alırlar.
Fakat bu besin maddelerinin tamamı toprakta yetirince mevcut değildir. Bitkiler bu maddelerin eksikliğinden dolayı sağlıklı şekilde büyüme/gelişme göstermezler.
Gübre kullanımının en önemli sebebi de bitkilerin sağlıklı büyüyüp gelişebilmeleri, verimli olmaları için bu eksik olan maddeleri toprağa vermektir.

Mineral besin maddelerini de;

Makro Besin Maddeleri. (Makro Elementler)

Makro besin maddeleri bitkilerin büyüyüp gelişebilmeleri için gerekli olan maddelerdir. Bu besin maddelerine bitkiler yüksek miktarlarda ihtiyaç duyarlar.
Makro besin maddeleri şunlardır:

Bitki besin maddeleri

 

Azot (N)
Fosfor (P)
Potasyum (K)
Kalsiyum (Ca)
Magnezyum (Mg)
Kükürt [Sülfür (S)]

 

 

Mikro Besin Maddeleri (Mikro Elementler)

Bitkilerin az miktarlarda ihtiyaç duyduğu bu mikro elementlere iz (miktar bakımından az anlamına gelmekte) mineralleri olarakta isimlendirilir.
Bu iz minerallerde iki grup olarak değerlendirilir.

a) Esansiyel İz Mineraller. (Temel İz Elementler)

 • Bor (B)
 • Klor (Cl)
 • Bakır (Cu)
 • Demir (Fe)
 • Mangan (Mn)
 • Sodyum (Na)
 • Çinko (Zn)
 • Molibden (Mo)
 • Nikel (Ni)

b) Yararlı İz Elementler

 • Silisyum (Si)
 • Kobalt (Co)

Yararlı iz elementler bazı bitkiler için gereklidir.

Bir Cevap Yazın