Kırmızı Kaliforniya Solucanı

Kırmızı Kaliforniya Solucanı

Kırmızı Kaliforniya solucanı, latince ismi Eisenia Foetida ‘ dır. Halkalı solucan sınıfında bulunan Lumbricidae ailesinin 8 türünden birisi olan toprak solucanıdır. Kaliforniya Enstitüsü’nde melezlendiği için Kırmızı Kaliforniya Solucanı olarak isimlendirilmiştir.

Kırmızı Kaliforniya Solucanı 1
Kırmızı solucan (red worm),  kırmızı toprak solucanı (red wiggler), olta solucanı (brandling worm), gübre solucanı (dung worm) , kaplan solucanı (tiger worm) olarakta bilinir. Eisenia fetida bilimsel adı da dahil olmak üzere bu isimlerden bazıları fiziksel özellikleriyle ilgilidir. Mesela kırmızı,  solucanın koyu kırmızımsı rengini, kaplan ise vucudundaki şeritlerden dolayı kaplanı anımsattığı için kullanılmıştır. Foetida ise latince kötü koku anlamına gelen “fetid” kelimesinden türetilmiştir. Bu kötü koku solucanın içini dolduran sıvıdan gelmektedir. Bu sıvıyı kendisini yırtıcı hayvanlardan korumak için kullanabiliyor. Bu sıvı ayrıca kırmızı kaliforniya solucanına hidro statik bir iskelet yapısını ve kaslarını vucut hareketlerinde daha etkin kullanabilmesini sağlar.

Kırmızı kaliforniya solucanı yapay olarak elde edilen bir türdür. Ticari amaçlı olarak solucan gübresi üretiminde kullanılan 2 türden bir tanesidir. Diğeri ise “Lumbricus rubellus” dir.

 

 

Kırmızı kaliforniya solucanının avantajları

Kırmızı kaliforniya solucanı, toprak solucanına göre şu avantajlara sahiptir.

  • 4-5 kat daha fazla doğurganlığa sahiptir, hızlı ürer
  • Yaşadığı ortama hızlı adapte olabilir.
  • Kaçma içgüdüsünü kaybetmiştir, kendini iyi hissettiği müddetçe bulunduğu ortamı terk etmez. 
  • Daha sağlıklı bir bedene sahiptir
  • Sıcaklık değişimlerine karşı daha dirençlidir
  • Yığın halinde yaşama yeteneğine sahiptir. (Doğada metrekareye 50 solucan düşerken, yataklarda bu rakam 50 bin solucana çıkabiliyor)
  • Günlük yiyecek tüketimi vucut ağırlığına eşit olabilir (Uygun koşullarda)

Kırmızı kaliforniya solucanı; fiziksel sağlamlık, artırılmış üreme kapasitesi, daha geniş yaşam koşullarına hitap etme, evcilleştirilmesi, kalabalık ortamlarda yaşamaya uygunluk ve yüksek mama tüketimine sahip olma gibi özellikleri  ile solucan gübresi üretiminde diğer solucan türlerine göre daha tercih edilebilir bir tür olarak öne çıkmaktadır. 

Bir Cevap Yazın