Güvenilir Gıda İçin Organik Gübre Şart

Güvenilir Gıda İçin Organik Gübre Şart

Güvenilir Gıda İçin Organik Gübre Şart; Gıda Tarım ve Hayvancılık Tokat İl Yönetmenliği ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen bilgi şöleninde kimyasal gübrelerin zararları tartışıldı.

Ülkemiz sathında bir süredir kimyasal gübrelerin yıkıcı etkisinden topraklarımızı korumak için bir çaba var. Solucan Gübresi her geçen gün önem kazanmaya ve çekiciliğini yükseltmeye devam ediyor. Her yerde Solucan gübresi adının duyulmasına rağmen bakanlık tarafından henüz onaylanmış ve  yönetmeliği oluşturulmuş değil. Bu yüzden üreticiler zorlanıyorlar.

 
Bu konuda yönetmelik oluşturulması ve üreticilerin kurallara bağlı olarak nitelikli solucan gübresi üretmesi için merkezi İstanbul’da olan Tosgeb –Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri Derneği’nin öncü bir çabası var. En öne çıkan konu ısıl işlem ve gübrenin patojenlerden arındırılması için uygulanan ısıl işlemin üretim sıralamasındaki yeri konusunda bir dizi bilimsel çalışma yapıldı.
 
Öğrendiğimize göre önceki ay Tarım Bakanlığı Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından ısıl işlem sıralaması bu çalışmaların sonuçlarına bakılarak değiştirildi. Bu daire daha önce patojenleri arındırmak için ısıl işlemin son ürüne uygulanmasını istiyordu. 
 
Üreticiler ise ısıl işlemin tamamen gereksiz olduğunu Avrupa’da bile uygulanmadığını ileri sürüyorlardı. Isıl işlemin Avrupa’da var olup, olmadığı halen tartışılmaya devam ederken, bu konudaki uygulama yönetmeliği biçimlendi bile. Tosgeb Derneği Başkanı Rasim Aydın’dan aldığımız bilgiye göre ısıl işlem için Derneğin Bilim Kurulu’nun Operatör Doktor Cezmi Saday başkanlığında İstanbul’da bir çalıştay düzenlediği, çalıştaya farklı bilim disiplinlerinden üyelerin katıldığı ve konuyu her yönü ile tartıştıklarını ve bir karara vardıklarını söyledi. 
 
Aydın’ın verdiği bilgiye göre, Tosgeb Derneği tarafından ısıl işlemin son ürüne değil yeme uygulanmasının önerildiği ve bu önerinin dayanakları ile birlikte Tarım Bakanlığı, Veteriner Sağlık Ürünleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’na sunulduğunu, Daire’nin de bu öneriyi kendi kurullarında inceledikten sonra yerinde bularak uygulamaya koyduğunu söylüyor.
 
Yeni düzenlemeye göre ısıl işlem son bir aydan beri son üründe değil, Solucanı besleyecek yeme uygulanıyor. Böylelikle yem tüm patojenlerden arındırılarak solucanlara veriliyor. Ancak iş kesiminin büyük bölümü henüz bu gelişmeden haberdar değil. Tosgeb’e göre bu karar çok isabetli, sağlıklı yem ile beslenen solucanlar nitelikli ve sağlıklı bir gübre verecek. 
,
Güvenilir Gıda İçin Organik Gübre Şart _ solucan-gubre.net
Hasat Sistemi
Öte yandan solucan gübresi üreticilerinin önündeki en önemli konulardan biri de solucan gübresinin nasıl bir tesiste üretilmesi gerektiği konusu. Bu konudaki tartışmalar sıcaklığını korumaya devam ediyor. Solucan gübresi üreticileri birbirinden farklı yöntemlerle üretim yapmasına rağmen Tosgeb‘in görüşü, Sürekli akış sistemi; Bu sistem teknik kullanılarak sürdürülebilir olmak ve kalite güvencesi sağlamak için en iyi seçim. Yerden yükseltilmiş üstten beslemeli alttan kesim yaparak gübreyi etmekte büyük kolaylık sağlıyor. Çevresel etkilerden de uzak.
Pazarda ‘Sürekli Akış Sistemi’ biçiminde de anılan teknolojiyi öğrendiğimize göre Türkiye’de patent altında üreten tek üretici var. Riverm Teknoloji Şirketi, Riverm teknoloji Tekirdağ’da Rivo Solucan gübresinin de üreticisi olan Riverm Limited’e bağlı. 
Ancak aynı sistemi imitasyon olarak üreten başka üreticiler de var. Burada yeni üreticilerin tercihine ise fiyat etki ediyor. Her üretici kendi parasına bakarak en uygun üretim yöntemini seçiyor. Ancak yeni yönetmelikte bu konu nasıl düzenlenecek henüz bilinmiyor.  
Tosgeb Derneği üretim belgelendirme sürecinin de sadece ürün analizi ile sınırlı tutulmamasını istiyor. Tesisin bir işletme projesi yazılarak bu projeye uygun tasarlanmasını ve yapılandırılmasını öneriyor ve kurulan tesisin işletme projesinde belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığının ise yerinde gözlemlenerek bir kurul tarafından onaylanmasını istiyor.
Buna gerekçe olarak kaliteli üretim ile iş kesiminin yükseleceğini aksi taktirde ürüne hile karıştırılmasından endişe ediyor.
Tosgeb’e göre; ürün açık alanlarda kontrolsüz ortamlarda üretilirse denetimden kaçmak kolaylaşacak ve tüketici yanıltılabilecek. Bu durum bir süre sonra solucan gübresinin itibarını zedeleyebilir. Böylelikle solucan gübresinin kaderi daha önce diğer çiftlik gübrelerinde yaşandığı gibi bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Tosgeb, bakanlık tarafından oluşturulacak denetim kurulunda da etkin olmak istiyor.  Bu kurulda Tosgeb Bilim kurulundan da bir üye olmasını istiyor.
Ağustos ayının sonunda yayınlanması beklenen yönetmelik büyük olasılıkla Bitki Besleme dairesi tarafından yayınlanacak. Yönetmelikle birlikte ürünün farklı yabancı lisanlarda anılmasının da önüne geçilecek ve Türkçe olarak ‘Solucan Gübresi” denilecek. Bu tanım yürürlük kazandığı andan itibaren üreticiler için devlet teşvikinin kapısı aralanmış olacak. Çünkü Tarım Reformu Genel Yönetmenliği’ , ‘Kırsal Kalkınmayı Destekleme fonu’ kapsamına bu kesime de proje uygunluğuna  dayanarak yarısı geri dönüşümlü yarısı hibe olmak üzere 2 milyon liraya kadar destek sağlayabilecek. Böylelikle solucan gübresi üreticileri kapı/kapı dolaşmadan bu yönetmenliğe göre başvuru işlemlerini hazırlayıp tesisini ve üretimini teşvik kapsamına sokmuş olacak. 
Solucan gübresinin bu derece yaygınlık göstermesi İl Tarım Yönetmenlikleri’nin de bu alana yönelmesine neden oldu. Halen pek çok Tarım İl Yönetmenliği’nde solucan gübresi konusunu bilen yok. Tokat ‘ da  solucan gübresi konusunun yaygınlaşmaya başladığı illerden birisi, bu kapsamda Tokat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Yönetmenliği ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından ortaklaşa olarak bir bilgi şöleni düzenlendi. Bilgi şöleninde kimyasal gübrelerin zararları ve Organik gübrenin önemi masaya yatırılarak tartışıldı.
Güvenilir gıda vurgusu yapılan bilgi şöleninde, daha güvenilir ve zararsız gıda için organik gübrelerin yaygınlaştırılması gerektiği söylendi. Seçenek olabilecek gübreler de sunumlarla anlatıldı. Bilgi Şöleninde, Tokat Gıda Tarım ve Hayvancılık Yönetmeni Turan Karahan, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Karaca, Prof. Dr. İbrahim Çerçi, Veteriner Hekim Murat Kalkan, kamu kurumlarından bazı yönetmenler ve tarımcılar katıldı.
ORGANİK GÜBRE VE ÇİFTLİK GÜBRELERİNİ YAYGINLAŞTIRMALIYIZ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Yönetmeni Turan Karahan burada yaptığı konuşmada, “Bugün burada son dönemlerde ciddi önem kazanmış olan organik gübrenin kullanımı ile ilgili olarak uzman bilginlerimizle bir araya geldik. İlimiz, 286 bin hektar tarım arazisi, 225 bin dolayında otlak 500 bin dolayında küçükbaş ve 150 bin büyükbaş hayvan varlığı ile bir tarım kentidir. İnsanların büyük bir bölümünün tarımla uğraştığından belli aralıklarla bilgi paylaşmak ve gelişmeleri değerlendirmek için bilgi şöleni yapmanın yararlı olduğunu düşünüyoruz.
Bakanlık, tarımda kullanılan nitrat içerikli gübrelerin patlayıcı olarak kullanılması nedeniyle yaklaşık olarak bir yıldır kullanımını yasakladı. Son yapılan çalışmalar ile birlikte halk arasında cam gübresi olarak anılan çeşidin yüzde 26 oranında kontrollü olarak satışını serbest bıraktık. Ancak kullanımda yüzde 33 oranına sahip Nitrat gübrenin satışını tamamen yasakladık. Nitrat ihtiyacına rağmen yasak nedeni ile bu çeşidi kullanamayan tarımcılarımız zaman/zaman sorun yaşamaktadırlar.
Ancak bu tarımcılarımıza Kimyasal gübrelerin kullanımı toprağın kirlenmesi ve verimsizleşmesini sağlıyor. Çocuklarımıza verimsiz toprakları ve sağlıksız gıdayı miras olarak bırakamayız. Bunun için seçenek olarak kullanılabilecek organik gübre ve çiftlik gübrelerini yaygınlaştırmalıyız. Organik gübrenin kullanımı hem toprak için hem ilimiz için hem de ülkemiz için önemlidir. Organik gübre kullanırken elde edeceğimiz verimin de kimyasal gübre kullanırken aldığımız verimle eşdeğer veya daha fazla olması gerekiyor. Bunun için gereken çalışmaları yapacağız.” şeklinde konuştu.
ZARARLI OLMAYAN GIDAYI ÜRETMEK TEMEL AMACIMIZ
Gelişen dünya içerisinde gıdaya artan talebin her geçen gün arttığını ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Karaca ise, “1960 yıllarında dünya genelinde her 3 insandan 1’i açlık sınırında yaşarken, günümüzde her 5 insandan 1’i açlık sınırında yaşıyor.
İkinci dünya savaşından sonra gıda üretimi artışıyla üretim fazlalığı ortaya çıkmıştı. Ama artan nüfusla gıdaya olan talep yine artmaya başladı.
Hepimiz biliyoruz ki birim alandan daha fazla ürün elde etme çabaları mesleki açıdan da hepimizin uğraştığı bir konu. Fazla ürün elde etmeye çalışırken güvenilir gıda diye bir konuyla karşılaşıyoruz.
Toplumun seçici beslenme alışkanlıkları nedeniyle son günlerde sıklıkla duyduğumuz ve özellikle tercih ettiğimiz kimyasal gübre azaltma talebi tüketicinin önceliği haline geldi. Bunun yerini doldurabilecek, ürün artışı sağlayacak gübrelerin kullanımı tercih edilir hale geldi. Bu nedenledir ki doğal gübre kullanımı, çiftlik gübresinin kullanımı ya da organik gübrenin kullanımı ciddi bir talep oluşturuyor. Ülkemizin yıllardır yaşadığı bir terör sorunu var. Bu bela yüzünden nitratlı gübrelerin kullanımı ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bu gübrelerin zararlı olmasından dolayı Bakanlığımız bunların tüketim ve kullanımını denetim altına aldı. Bu nedenle organik gübrelerin kullanımı ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Tarım arazilerinin her geçen gün azalması, artan nüfus yoğunluğu üretimi artırmayı zorunlu kılmaktadır. Tarımsal anlamda kendimize yetebilmek için üretim desenimizde yer alan bütün bitkilerimizi beslemeliyiz. Bunu yaparken hem insan sağlığı, hem bitki sağlığı hem de çevre sorunlarını dikkat alıyoruz. Doğaya en az zararı vererek hiç zararlı olmayan gıdayı üretmek temel amacımızdır.” diye konuştu.
TARIM ARAZİLERİ ORGANİK GÜBRE İLE TEMİZLENEBİLİR
Toprağın mikrop miktarını etkileyerek verimliliği artırmaya vesile olan ve tarım bakımından dünya çapında verimliliği artırmak için kullanılan solucan gübresini tanıtan Veteriner Hekim Murat Kalkan ise, “Solucan gübresi obur olan çoğalabilme özelliğine sahip Eisenia Fetita‘nın beslenimi ile elde edilen boktan üretilen bir gübre çeşididir.
Solucan gübresi 50 yıldır ABD de olmak üzere Avrupa ve dünyanın çeşitli bölgelerinde üretilmektedir. Manisa’da Burçin Karababa sahipliğindeki Ekosol Farm, Burdur’da, Mehmet Aksoy sahipliğindeki Akme Grup Solidem, Tekirdağ’da Batur Kulaksızoğlu sahipliğindeki Riverm Limited, Rivo adı altında bu gübrenin üretimini yapıyorlar.
Bu üreticilere aynı zamanda Solucan gübresi pazarının başrol oyuncuları durumunda, kendileri ile konuştuğumuzda üretim miktarı açısından talebi karşılamakta yetersiz kaldıklarını söylüyorlar.
Ayrıca Solucan Gübresinin kurumsallaşması ve pazarın disiplin altına alınması konusunda yılın başından beri çalışan ve merkezi İstanbul’da olan Rasim Aydın başkanlığındaki Tosgeb Derneği‘nin ve yine bu derneğin bilim kurulunun Operatör Doktor Cezmi Saday başkanlığında sürdürdüğü çalıştayda solucan gübresi üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve şu anda yaşanan karışıklığın giderilmesi için çaba harcandığını biliyoruz” dedi.
Kalkan, solucan gübresinin Türkiye ekonomisine katkı sağladığını, tarım arazilerinin de organik gübrenin yaygın kullanılmasıyla başlamasıyla temizleneceğini söyledi.
Kaynak : Meydan

Bir Cevap Yazın