Solucan Gübresi Isıl İşlem Kuralı Değişti

Solucan Gübresi Isıl İşlem Kuralı Değişti

Solucan Gübresi Isıl İşlem Kuralı Değişti; Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bütün illere gönderdiği bir resmi yazıyla solucan gübresinde ısıl işlem kuralını değiştirdi.

Mevzuata göre solucan gübresi olarak üretilen ürünün ısıl işlemden geçirilmesi şartı kaldırılarak, mama olarak verilen ürünün ısıl işlemden geçirilmesi karara bağlandı.

Bundan sonra resmi üretim izni almak isteyen bütün firmalar ve mevcut firmalar solucana mama olarak verilen ürünü ısıl işleme tabi tutarak işlemlerini gerçekleştirecekler. Tam metin şu şekilde

 

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Konu :Solucan Gübresi Hakkında                                                                                                                                                                                                                                                                          08.08.2017
Dağıtım YERLERINE

             Bilindiği üzere solucan gübresinden organik gübre ve toprak zenginleştirici üretmek isteyen ve solucanı beslemek üzere hayvansal yan ürün (gübre) kullanan işletmelere 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı -“Insan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan ürünler Yönetmeliği” kapsamında halk ve hayvan sağlığına yönelik risklerin bertaraf edildiğini garanti altına almak üzere son üründe ısıl işlem uygulaması (70 .C’de I saat veya işletmecinin belirlediği alternatif yöntem) koşuluyla çalışma onay belgesi verilmektedir.

             Ancak  ısıl işleme tabi tutulan gübrenin solucanlara verildikten ve solucanlann sindirim sisteminden geçtikten sonra aynca bir işleme tabi tutulmasına gerek olmadığı. bu nedenle son ürüne ısıl işlem uygulamak yerine solucanın beslediği hayvan gübresinin ısıl işleme tabi tutularak solucana verilmesinin yeterli olduğu değerlendirilmiş olup, bundan sonra ısıl işlemin gübre solucana verilmeden önce uygulanması, dolayısıyla bu işlemi yapan işletmelere Insan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında “Komposl işletmesi.’ kodu verilmesi. bugüne kadar son ürüne ısıl işlem uygulama koşuluyla “Organik Gübre ve Toprak Zenginlestirici işletmesi” olarak çalışma onay belgesi verilen işletmelerin belgelerinin kompo işletmesi olarak degiştirilmek üzere 30 Nisan 2018 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi ve vermikompost üretimi için müracaat eden işletmelerin -Biyogaz Kompost Talimatı- doğrultusunda değerlendirilmesi hususunda bilgilerini, ve gereğini rica ederim.

Muharrem SELÇUK

Bakan a.

Genel Müdür

Bir Cevap Yazın