ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Ek -3 Hayvancılıkta İç ve Dış Asgari Yüzey Alanları ve Diğer Barınak Özellikleri

Hayvancılıkta İç ve Dış Asgari Yüzey Alanları ve Diğer Barınak Özellikleri

1-Sığırlar, tek tırnaklılar, küçükbaşlar ve domuz

  İç alan

(hayvanlara ayrılan net alan)

 

Gezinti alanı

(otlama alanı hariç serbest dolaşım alanı)

En az canlı ağırlık (kg) m²/baş m²/baş
Damızlık ve besiye alınmış sığır ve tek tırnaklılar 100 kg’ a kadar 1.5 1.1

 

200 kg a kadar 2.5 1,9

 

350 kg’ a kadar 4.0 3
350 kg’ dan fazla

 

5.0

En az 1 m² /100 kg

3,7

En az 0.75 m² /100 kg

Süt sığırları 6 4.5
Damızlık boğalar 10 30
Koyun ve keçiler 1.5 koyun/keçi 2.5
0.35 kuzu/oğlak 0.5
Gebe domuzlar ve 40 günlüğe kadar domuz yavruları 7.5 dişi domuz 2.5
Besiye alınmış domuzlar 50 kg’ a kadar 0.8 0.6
85 kg’ a kadar 1.1 0.8

 

110 kg’ a kadar 1.3 1
110 kg üzeri 1.5 1.2
Domuz yavruları 40 günlükten büyük

ve 30 kg ’a kadar

0.6 0.4
Damızlık domuzlar 2.5 dişi 1.9
6        erkek

Şayet ağıllar doğal hizmet maksadıyla kullanılıyorsa: 10 m2/ domuz

8.0

2-Kanatlılar 

  İç alan

(hayvanlara ayrılan net alan)

 

gezinti

alanı

(Rotasyona elverişli alan m2/baş)

Hayvan sayısı/ m²

 

Tünek genişliği

(cm/hayvan)

Folluk
Yumurta tavuğu 6 18 7 tavuk için 1 folluk veya  tavuk başına 120 cm² folluk alanı 4

170 kg/N/ha/yıl limitini aşmaması koşulu ile

Besiye alınmış

kümes hayvanları

(Sabit barınaklarda)

10

en fazla 21 kg canlı ağırlık/ m²

20

yalnızca Hint tavuğu için

4 Et ve Hint tavuğu

4,5 Ördek

10 Hindi

15 Kaz

Yukarıda bahsedilen tüm çeşitler için 170 kg /N/ha/yıl limitini aşmaması koşulu ile

Besiye alınmış

kümes hayvanları

(Taşınabilir barınaklarda)

16(1)

en fazla 30 kg canlı ağırlık/m² hareketli kanatlı barınakları

2.5

170 kg/N/ha/yıl limitini aşmaması koşulu ile

(1) Yalnızca 150 m2 zemin alanı aşmayan taşınabilir barınaklar durumunda

 

Bir Cevap Yazın