Gübre Analiz Laboratuvarları

GÜBRE ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANSKURUM
LABORATUVARLARI İLE ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/11)

Kimyevi gübre analiz kuruluşları

MADDE 1 – (1) 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği, denetimler sırasında alınacak olan kimyevi gübre
numuneleri;

Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi Laboratuvarı/ İSTANBUL,
ToprakGübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA,
Zeytincilik Araştırma İstasyonu/İZMİR,
Konya Laboratuar ve Depoculuk Tarım, Gıda, Enerji A.Ş./KONYA,
Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA,
ProanalizProfesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA,
Martest Analiz Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti./MARDİN,
Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM,
Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA,
Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR,
AgrioLaben Gıda ve Zirai Lab. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti./ANTALYA,
Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic. A.Ş./ANKARA,
BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/Konya,
Serda Toprak Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA,
Ba-Ser Ltd. Şti. Ba-Ser Su ve Tarımsal Analiz Laboratuvarı Yenimahalle/ANKARA,
Başkent Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA,
Ahmet Naki Öztürk-A Kalite Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı Karatay/KONYA,
MSA Tarımsal Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kepez/ANTALYA,
Ufuk Tarım Gıda Turizm İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayrampaşa/İSTANBUL,
GTS Test Laboratuvarları San. Tic. A.Ş Bağcılar/İSTANBUL
laboratuvarlarında analiz ettirilir.

Organik gübre analiz kuruluşları

MADDE 2 – (1) 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda
Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli
ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik
gereği, denetimler sırasında alınacak olan organik gübre numuneleri;

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA,
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ERZURUM,
Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi/BİNGÖL,
Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA,
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ADANA,
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi/İZMİR,
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA,
Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi Laboratuarları/İSTANBUL,
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Laboratuvarı/ANKARA,
Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Şahinbey/GAZİANTEP,
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Alata/MERSİN,
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA,
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ŞANLIURFA,
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ESKİŞEHİR,
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Menemen/İZMİR,
Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA,
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü/KONYA,
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü/İZMİR,
Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarımsal Analiz Laboratuvarı/ Manisa,
Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm. San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR,
Konya Laboratuar ve Depoculuk Tarım, Gıda, Enerji A.Ş./KONYA,
Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA,
Proanaliz-Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA,
Martest Analiz Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti./MARDİN,
Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM,
Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA,
Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR,
AgrioLaben Gıda ve Zirai Lab.Hizm. San. Tic. Ltd. Şti./ANTALYA,
Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic. A.Ş./ANKARA,
BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/Konya,
Serda Toprak Tar. Su İnş. Prj.Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA,
Ba-Ser Ltd. Şti. Ba-Ser Su ve Tarımsal Analiz Laboratuvarı Yenimahalle/ANKARA,
Başkent Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/ ANKARA,
Ahmet Naki Öztürk-A Kalite Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı Karatay/ KONYA,
MSA Tarımsal Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kepez/ANTALYA,
Ufuk Tarım Gıda Turizm İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayrampaşa/ İSTANBUL,
GTS Test Laboratuvarları San. Tic. A.Ş Bağcılar/İSTANBUL
laboratuvarlarında analiz ettirilir.

Usul ve esaslar

MADDE 3 – (1) Denetimler sırasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin
analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir.

Kimyevi gübre referans kuruluşlar

MADDE 4 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numunelerinin
analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; Türk Standardları Enstitüsü Laboratuvarları ile bu
kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş Gübre Fab. T.A.Ş. Körfez/KOCAELİ Laboratuvarı
referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

Organik gübre referans kuruluşlar

MADDE 5 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan organik gübre numunelerinin
analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele Merkez Araştırma
Enstitüsü/ANKARA, diğer parametreler yönünden de Türk Standardları Enstitüsü Laboratuvarları
referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

Analiz ücretleri

MADDE 6 – (1) Denetim esnasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analizi
için analiz ve referans kuruluşuna Ek-1’de yer alan listede belirtilen ücretler üzerinden ödeme
yapılır. Analiz ve referans kurumları belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilir ancak,
üzerinde bir fiyat talep edemezler.

Analiz ücretlerinin ödenmesi

MADDE 7 – (1) Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin faturalar,
numunelerin teslim tarihinde geçerli olan ücretler üzerinden ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü adına
düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim
edilmesinden itibaren 30 gün içinde Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından analiz ve referans
kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 7/3/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre
Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın