ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Ek-1 Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri (Deniz yosunu üretimi dâhil)

Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri (Deniz yosunu üretimi dâhil)

İsim

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları

Çiftlik gübresi Hayvan dışkıları ve bitki materyallerinden (hayvan yatağı) oluşan üründür

Entansif üretimden elde edilenler yasaktır

Kurutulmuş çiftlik gübresi ve susuz (dehidre) kanatlı hayvan gübresi  

Entansif üretimden elde edilenler yasaktır

Kanatlı hayvan gübresi ve çiftlik gübresini içeren kompost yapılmış hayvan dışkıları  

Entansif üretimden elde edilenler yasaktır

Sıvı hayvan dışkıları Kontrollü fermantasyon ve/ veya uygun seyreltme sonrası kullanılır

Entansif üretimden elde edilenler yasaktır

Kompost edilmiş veya fermente evsel atıklar Kompost veya biyogaz için anaerobik fermentasyona tabi olan ayrıştırılmış evsel atık kaynaklı ürünlerdir

Yalnızca bitkisel ve hayvansal ev atıklarıdır.

Yalnızca kapalı ve denetlenen toplama sisteminde üretilmelidir.

Kuru maddede maksimum konsantrasyonları mg/kg olarak sırasıyla şöyle olmalıdır: kadmiyum: 0,7; bakır: 70; nikel: 25; kurşun: 45; çinko: 200; civa: 0,4 krom(toplam): 70; krom(VI):0

Peat Bahçe bitkilerinde (pazara yönelik bahçecilik, çiçekçilik ve fidan üretimi) sınırlı kullanılmalıdır.
Kültür mantarı üretim atıkları Substratın başlangıç bileşimi bu ekteki ürünler ile sınırlandırılmıştır
Solucan (vermicompost)ve böcek dışkıları
Guano
Kompostlaştırılmış veya fermente edilmiş bitkisel materyallerin karışımı Kompost veya biyogaz için anaerobik fermantasyona tabi olan bitkisel karışımlardan elde edilen ürünlerdir
Hayvansal kaynaklı ürün veya yan ürünler:

kan unu,

toynak unu,

boynuz unu,

kemik unu veya dejelatine kemik unu

balık unu

et unu

tüy, saç ve “chiquette” unu

yün

kürk

saç

süt ürünleri

Kürk için:Kuru maddede maksimum krom(VI) konsantrasyonu: 0 mg/kg olmalıdır

 

Gübreler için bitkisel kaynaklı ürün veya yan ürünler (Örneğin:Yağlı tohum küspesi, kakao kabukları, ıskarta malt ve benzeri elde edilen gübreler)
Deniz yosunu ve deniz yosunu ürünleri 1-dehidrasyon, dondurma ve öğütmeyi içeren fiziksel işlemler

2- su veya sulu asit ve/veya alkali çözeltileriyle ekstraksiyon

3- fermentasyon

Yöntemleri ile elde edilmelidir.

 

Talaş ve tahta parçaları Kesim sonrası kimyasal işlem görmemiş olmalıdır
Ağaç kabuğu kompostu Kesim sonrası kimyasal işlem görmemiş olmalıdır
Ağaç külü Kesim sonrası kimyasal işlem görmemiş ağaçlardan elde edilmiş olmalıdır.
Yumuşak  kaya fosfatı 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-  1’inde belirtilen gübredir.

Kadmiyum içeriği 90 mg/kg P2O5’e eşit veya daha az olmalıdır

Alüminyum kalsiyum fosfat  18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.

Kadmiyum içeriği 90 mg/kg P2O5’e eşit veya daha az olmalıdır

Bazik topraklarla kullanımı sınırlıdır. (pH>7,5)

Temel cüruf 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek- 1’inde belirtilen gübredir
Ham potasyum tuzları ya da kainit 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.
Magnezyum tuzu içeren potasyum sülfat  18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek- 1’inde belirtilen gübredir.

Ham potasyum tuzlarından fiziksel ekstraksiyon işlemi ile elde edilen ve ayrıca magnezyum tuzları içerebilen üründür

Stillage ve stillage ekstraktı Amonyum stillage hariç
Kalsiyum karbonat

(tebeşir, kireçli toprak, kireçtaşı, Breton ameliorant, (maerl), fosfat tebeşiri)

Sadece doğal kaynaklı olanlar kullanılır

 

Magnezyum ve kalsiyum karbonat Sadece doğal kaynaklı olanlar kullanılır

Örneğin; magnezyum tebeşiri, öğütülmüş magnezyum, kireçtaşı

Magnezyum sülfat ( kieserite) Sadece doğal kaynaklı olanlar

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.

Kalsiyum klorür çözeltisi 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.

Kalsiyum eksikliğinin belirlenmesinden sonra, elma ağaçlarında yapraklara uygulanır.

Kalsiyum sülfat (jips =alçı taşı) Sadece doğal kaynaklı olanlar

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.

Şeker üretiminden elde edilen endüstriyel kireç Şeker pancarından şeker üretiminde kalan yan ürün
Vakumlu tuz üretiminden elde edilen endüstriyel kireç Dağlarda bulunan tuzlu sudan vakumlu tuz üretimi sırasında elde edilen yan ürün
Elementel kükürt 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.
İz elementler  18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.
Sodyum klorür  Sadece ham  tuzdur
Kaba öğütülmüş kayaç ve killer

Bir Cevap Yazın