ORGANİK TARIM YÖNETMELİĞİ | Ek- 11 Sertifika örnekleri

1-Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 37 inci maddesi hükümlerine göre müteşebbis sertifikası

Sertifika No:

 Müteşebbisin adı ve adresi:

ana faaliyeti (üretici, işleyici, ithalatçı, vs):

 

Yetkilendirilmiş kuruluşunun/yetkilinin adı, adresi ve kod numarası:
Ürün grupları/faaliyeti:

— Bitki ve bitki ürünleri

— Deniz yosunu ve deniz yosunu ürünleri

—Hayvan ve hayvan ürünleri

— Su kültürü hayvanları ve su kültürü hayvan ürünleri

— İşlenmiş ürünler

 

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre paralel üretimin/işlemenin oluştuğu yerlerde (veya hallerde) organik üretim, geçiş ürünleri ve aynı zamanda organik olmayan üretim şeklinde tarif edilmiştir.
 Geçerlilik dönemi:

Bitkisel ürünler ….den…e kadar

Deniz yosunu ürünleri…..den…..e kadar

Hayvansal ürünler için ….den…e kadar

Su kültürü hayvan  ürünleri…..den ….e kadar

İşlenmiş ürünler  ….den…e kadar

 

Kontrol(ler)in tarihi:
Bu sertifika Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 37 inci madde hükümlerine göre yayınlanmıştır. Beyan edilen işletmeci kontrol/denetim altında faaliyetlerini yerine getirmekte ve adı geçen mevzuattaki gereklilikleri karşılamaktadır.

Tarih, yer:

Kontrol kuruluşu/otoritesi adına imza:

 

2-Ürün Sertifikası 

 

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun Adı:

 

Kod numarası                                  :

 

Adresi                                                :

Sertifika No’su (1)                            :

 

Ürünün Adı ve Özelliği                    :

 

Sertifikalanma Statüsü                    :

 

Ürün Miktarı                                              :

 

Hasat Yılı (2)                                     :

 

Üretim Yılı (3)                                  :

 

Ürünün Kaynağı (4)                        :

 

Sözleşme No’su                                 :

 

Ambalaj Tipi ve Adedi                    :

 

Parti No’su ve Kalibresi                  :

 

G.T.İ.P                                              :

 

Alıcı Ülke                                          :

 

Alıcı Müteşebis Adı ve Adresi(5)    :

 

Gönderen Ülke                                 :

 

Gönderen Müteşebis Adı ve Adresi:

 

Sertifika Onay Tarihi                      :

 

Bu belgeyle; yukarıda belirtilen ürün, 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve ………………….. Yönetmelik” kapsamında üretilmiş ………………… Kuruluşunca kontrol edilerek sertifikalandırılmıştır.

 

1-Sertifika No’su: OTK’ce verilen Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu kodu ile başlamak zorundadır.

2-Hasat yılı: Bitkisel üretim için yazılacak.

3-Üretim Yılı: Hayvansal üretimde yazılacak

4-Ürünün kaynağı: Üretici kod numaraları veya bir önceki sertifika numaraları

5- Alıcı Müteşebbis Adı ve Adresi: Toptan ve ihracata yönelik düzenlenen sertifikalarda yazılacak.

Bir Cevap Yazın