ORGANİK TARIM YÖNETMELİĞİ | Ek-12 Satıcı Beyannamesi

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine  göre  satıcı beyanı

Satıcının adı, adresi:

 

Tanımlama (Örn: lot yada stok numarası):

 

Ürün adı:

 

Bileşenler:

(Üründe mevcut bulunan /üretim sürecinde en son kullanılmış tüm bileşenleri tarif eden )

………………

………………

………………

………………

………………

 

 -Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre  “GDO” ve/veya “GDO türevlerinden” üretilmemiş olduğunu ve ilgili mevzuata uyumlu olduğunu kabul ve beyan ederim.

-Şayet bu beyan geri çekilir ya da değiştirilir ise, veyahut da herhangi bilgi onun doğruluğunu sorgulatacak şekilde açığa çıkarsa derhal müşterimizi ve onun kontrol organını/yetkilisini bilgilendirmeyi üzerime alıyorum.

-Bu beyanın doğruluğunu incelemek/araştırmak ve gerek duyulursa analiz amacıyla örnekler almak üzere, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre tanımlanmış olan, müşterimizin denetim ve gözetimini yapmakta olan kontrol ve sertifikasyon kuruluşunu yetkilendiriyorum. Ayrıca, bu görevin Bakanlığın yazılı olarak görevlendirdiği bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülebileceğini de kabul ederim.

-İş bu imza altına konulan belge; bu beyanın doğruluğuna ilişkin sorumluluğu getirmektedir.

 

Satıcının ülkesi, yeri, tarihi, imzası:

 

Satıcı şirketin kaşesi (varsa):

 

Bir Cevap Yazın