ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Ek -7 Temizlik ve Dezenfeksiyonda Kullanılacak Ürünler

Temizlik ve Dezenfeksiyonda Kullanılacak Ürünler

1-Hayvan ve Hayvancılık İşletmelerinde Kullanılan Alet ve Ekipmanların Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi Amacıyla Kullanımına İzin Verilen Ürünler:

 

– Potasyum ve sodyum sabunu

– Su ve buhar

– Kireç kaymağı

– Kireç

– Sönmemiş kireç

-Sodyum hipoklorit (örn:  çamaşır suyu)

– Kostik soda

-Kostik potas

– Hidrojen peroksit

– Doğal bitki özleri

-Sitrik, perasetik asit, formik, laktik, oksalik ve asetik asit

– Alkol

-Nitrik asit (Süt ürünleri üretim ekipmanları için)

– Fosforik asit (Süt ürünleri üretim ekipmanları için)

– Formaldehit

– Süt sağım ekipmanları ve meme başı temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler

– Sodyum karbonat

2- Su Ürünleri Üretiminde Kullanımına İzin Verilen Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünleri:

      2.1- Su ürünleri konulmadan (bulunmadığı durumda) ekipmanların ve işletmelerin temizlenmesinde ve dezenfeksiyonunda kullanımına izin verilen maddeler:

-Ozon

– Sodyum klorid

– Sodyum hipoklorit

-Kalsiyum hipoklorit

-Kireç (CaO, kalsiyum oksit)

-Kostik soda

-Alkol

-Hidrojen peroksit

– Organik asitler(asetik asit, laktik asit, sitrik asit)

-Humik asit

– Peroksiasetik asitler

– İyodoforlar

-Bakır sülfat: ancak 31/12/ 2015 e kadar

– Potasyum permanganat

-Perasetik ve peroktanoik asitler

– Doğal kamelya tohumundan elde edilen çay tohum keki (Karides üretiminde kullanımı sınırlandırılmış).

  • 2-Su ürünleri konulduktan sonra (mevcudiyetinde) kullanımı sınırlı maddeler listesi:
  • Kireç taşı (kalsiyum karbonat) pH kontrolü için

-Dolomit pH düzeltmesi için (Karides üretiminde kullanımı sınırlandırılmış).

Bir Cevap Yazın