TOSGEB Derneği Görev ve Kapsam Dokümanı

TOSGEB Derneği Görev ve Kapsam Dokümanı

DERNEĞİN KAPSAMI

A ) Derneğin adı Tosgeb Derneği’dir.

       İşbu kurumsal yasada sadece ‘Dernek’  biçiminde ifade edilecektir.

Madde 1- DERNEĞİN MERKEZİ:

Dernek merkezi; İstanbul İli, Şişli ilçesinde olup, yerleşkenin yazılı adresi şudur ; 

 1. a) Merkez Mahallesi, Hanımefendi Sokak 79, Şişli/ İstanbul 34381 Türkiye
 2. b) Dernek, ilgili yasal yönetmelik kapsamında; Yönetim Kurulu Kararı’ ile yurt içinde veya diğer ülkelerde ofisler açabilir.
Madde 2-DERNEĞİN KAPSAMI :

Türkiye’de Organik Solucan Gübresi kesimini oluşturan Organik Solucan yemi üreticisi, organik Solucan Gübresi üreticisi, Solucan İthalatçı ve/veya İhracatçısı Solucan gübresi ithalatçısı ve/ihracatçısı Solucan üretimi ile ilgili teknoloji üreticisi/ithalatçısı/ihracatçısı, Solucan gübresi üretimine adanmış ve bilim okulu öğrencileri, araştırma memurları, ve bilimsel kariyer sahibi öğreticiler, deneyciler, Toprak analizi ve Organik gıda analizine odaklanmış Laboratuvar işletenler ve/veya laborantlar, Kamuda organik solucan gübresi üretimi ile ilgili adanmış veya görevlendirilmiş işçiler memurlar ve yöneticiler, Organik gıda üretimine adanmış  tarımcıları kapsamaktadır.

Madde 3-DERNEĞİN AMACI : 
 1. a) Organik Solucan Gübresi Üretimi ile ilgili olup kapsam bölümünde sayılanların Solucan Gübresi üretim kesiminin yeni bir girişim alanı olduğundan hareketle bu kesimde kullanılan sözlerin ve terimlerin ve yabancı sözlerden arındırarak Türkçe olarak yerleşmesini sağlamak. TDK ile işbirliği yaparak, bu sözlerin tüm akademik ve ticari nitelikli yazılı metin veraporlamalarda tam ve eksiksiz Türkçe ile yazılmasını sağlamak için bilim okulları düzeyinde girişimlerde bulunmak, aynı çalışmayı bürokrat ve siyasetçilerimize yönelik te yaparak, tarımsal üretim ile ilgili tüm sunumlarında Türkçe sözleri kullanmaları konusunda rehberlik etmek,
 2. i) Böylelikle tarımsal eğitimi söz dağarcığımızı eğitimcileri ile birlikte düştüğü söz ve terim cahilliğinden kurtarmak.

b)Kapsam bölümünde sayılanların işlerini yürütürken, bu kesimin yeni kurulamakta olmasından kaynaklı olarak yasa ve yönetmelik yetersizliğinden dolayı işlemlerinin gecikmesini önlemek için yasaya ihtiyaç varsa; Türkiye Büyük millet Meclisi’ndeki ‘Yasama Üyeleri’ ile iletişim sağlamak, Eğer yasa var ancak yönetmelikler yönünden yorumlama veya yasaya uyumsuzluk, veya  hatalı yönetmelik varsa, bunların gerekçelerini uzmanlar nezdinde yorumlayarak hazırlanan raporlarla doğrudan yönetmeliği  hazırlayan ve uygulamaya koyan bakanlık nezdinde Hükümet ile iletişim kurmak ve tartışma konuları açmak,

 1. c) Tüm bunların sonucunda sorunların çözümü ve Organik Solucan Gübresinin solucan kaynağından başlayarak dışkılamaya kadar olan süreci, Solucanların beslenimi için organik nitelikli  yem hammaddelerinin kaynağından başlayarak Toprak veya Bitki ile  buluşuncaya kadar, Üretimden, dağıtıma tüm aşamalardaki sorunların tartışılıp çözümü için, iş modelleri geliştirmek,
 2. d) Kapsam bölümünde sayılanların mesleki gelişimi ve uzmanlığı için eğitim programları oluşturmak ve koşullarını sağlayarak konu odaklı teorik eğitimler sunmak, bu eğitime katılanları üyelerinin sahip olduğu üretgelerde uygulamalı eğitime alarak öğretmek ve yetiştirmek,
DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER:

Madde 4

 1. a) Derneğin amacına uygun olarak Türkiye’nin Solucan varlığı, ve potansiyeli ile organik gübre üretimi konusunda halihazırdaki durumu hakkında araştırma yöntemiyle bilgi toplayarak bunları işleyip,

“Türkiye Organik Solucan Gübresi talep potansiyeli- Durum Raporu’

“Türkiye’nin Solucan potansiyeli ve yaşayan türler – Durum raporu

“Türkiye’nin Solucan yemi hammadde potansiyeli – Durum Raporu

“Türkiye Nitelikli Solucan Boku Üretimi – Durum Raporu’ nu oluşturmak,

ilgili kurumlarla paylaşmak.

 1. b) Katı ve sıvı nitelikli solucan gübresi üretimi için, uygun solucan çeşitlerinin tanımlanarak, ülkemizde çoğaltmak için damızlık programı oluşturmak ve uygulayarak çoğaltılan solucanların girişimcilere ücreti karşılığı veya bağış yöntemi ile sunmak.
 2. c) İlerleyen süreçte bilimsel çalışmaları desteklemek için veya model yaratmak için akademi kurmak ve işletmek. Girişimcilere akademik ve teknik destek vermek rehberlik etmek.  
 3. d) Kamunun 5-10-30-50 yıllık tarımsal üretim ve toprak planlarını hazırlarken bu bilgiden yararlanmasını sağlamak,
 4. e) Tarım üreticileri, teori ve uygulama üzerinde çalışan bilim okulları, toprak verimliliği için çalışan bireysel ve toplumsal kurumlar arasındaki kesişmeleri tespit ederek, yeni işbirliği modelleri oluşturmak.
 5. f) İhtiyaç halinde solucanların beslenmesinde kullanılmak üzere besin üretimi yöntemlerini eğitim ile girişimcilere aktarmak,
 6. g) ‘Organik Solucan Boku Üretimi’, ve teknik kullanılarak işlenip gübre haline getirilmesi hakkında sürdürülebilir teknolojileri takip etmek ve yenilikleri üreticilerle paylaşmak.
 7. g) Solucanların beslenmesi için nitelikli yemin hazırlanması sürecini hammaddeden başlayarak bok toplamak, taşımak, depolamak, evsel atık toplamak, karışım hazırlamak, yığın oluşturmak, çürütmek, çürüyen ürünü 0,4 mm çapında öğütmek ve yem haline getirmek bekletmek ve sunmak dahil olmak üzere işlemlerin temel standartlarının oluşturulması ve kalıcı bilgiye dönüşmesi için yöntemleri yazılı belgeye dönüştürmek.

h)Eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, toprakla dost bir nesil yetişmesi için ilkokul seviyesinden itibaren özendirici uygulamalar yapmak.

 1. i) İnsan sağlığı ve çevrenin gözetimini esas sorumluluğu sayarak, Bitki Besleme amacıyla kullanılan Organik Solucan Gübresi üreticilerinin ve bu alandaki diğer unsurların ithalat ve ihracat süreci de dahil olmak üzere Ulusal ve Uluslar arası standartlara uygun yürütüldüğünü üyeleri nezdinde denetleyerek bilimin rehberliğinde yol gösterici olmak.

j)Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, tarımla ilgili tüm Kurum ve Kuruluşlar;

 • Meslek Odaları,
 • Dernekler,
 • Birlikler,
 • Kooperatifler
 • Distribütör,
 • Satıcılar ve üretici örgütleriyle iletişim kurmak.

k)Bitki besleme ve Gübreleme konusunun daha sağlıklı irdelenmesi ve değerlendirilmesi için;

 • Tarımcı,
 • Bayi ve bu iş kesimindekilere eğitim, öğretim ve bilgi aktarmak için Sunu, bilgi şöleni, konu odaklı toplantı düzenlemek,
 1. l) Dünyada organik tarımsal üretim ile ilgili gelişimleri ve değişimleri takip ederek Türk girişimcilerin ve üreticilerin bu gelişmeleri gözlemlemesini sağlamak.
 2. m) Türkiye Topraklarının organik içerik yönünden yetersizliğinin farkında olarak, verimsizliği ortadan kaldırmak için kimyasal nitelikli gübre kullanımının toprakta bıraktığı zararlı etkileri araştırarak üreticileri bilgilendirmek.
 3. n) Kimyasal gübre yerine, güvenilir, sürdürülebilir sağlıklı bir tarımsal üretim için organik gübre ile toprağın beslenmesi gerektiği konusunda toplumsal bir bilinç oluşturmak,
 4. o) Tamamen organik nitelikli solucan boku üretimini artırmak ve bundan organik nitelikli toprak besleyici gübre üretmek için teknoloji geliştirilmesini desteklemek ve yaygınlaştırmak,

ö) Organik kaynaklara yönelerek, doğa ile dost geri dönüşümlü tüketim maddeleri kullanarak tüm ihtiyaçlarını kendi içinde çözen örnek bir insan yerleşimi modellemesi geliştirerek, bunu amatör girişimcilerin katkıları ile sürdürülebilir hale getirmek

 1. p) Bu alanda sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek, teknoloji üretilmesini teşvik etmek. 
 2. r) Bu alanda çalışmak isteyen girişimcilere rehberlik etmek.
 3. s) Bu alanda kamunun yasal ve yönetsel düzenlemelerine bilgi sağlamak tüketici, girişimci ve kamu adına hareket eden tarafları buluşturmak bilgi üretmek için tartışma ortamları oluşturmak, bu alandaki girişimleri teşvik etmek ve yaygınlaşması için çaba harcamak.
 4. t) Toprak besleme ve Bitki besleme ile ilgili;

Ulusal ve Uluslar arası toplantılara katılmak

Tarım ürünleri ve tarım teknolojileri sergilerine katılmak,

Etkinliklerini yayın yoluyla desteklemek için yayıncılık yapmak,

Yeniden yapılanma konularında üretken ve katılımcı eylemlerde bulunmak.

 1. u) Ulusal ve Uluslar arası ortamlarda Organik Solucan Gübresi üretimi ile ilgili, etkinlik gösteren örgüt ve/veya kamu ile iletişimde bulunmak, gerekirse bu kuruluşlara üye olmak, ilgili yayınlara abone olmak, konuya ilişkin düzenlenen uluslar arası toplantılara katılmak.
 2. v) İlgili Bakanlıkların AB’ye uyum süreci çerçevesinde yayınladığı; Yasa ve yönetmeliklere bu iş kesiminin uyumunu sağlayacak her türlü tedbiri almak ve üyelerin teknik düzeylerini yükselterek bilgilendirmek.
 3. y) Türkiye’de üretilen, ithal ve ihraç edilen Organik yem üretilecek atıklar ile üretilen yemin ve nihayetinde ‘Organik Solucan Gübresi’ nin kalite kontrollerini üstlenecek düzeyde donanımlı analiz laboratuvarları kurmak, gerekirse bu laboratuvarları ‘’ Bilinçli Bitki Besleme’’ amacıyla tarımsal üretim yapan çiftçilerin hizmetine sunmak.
 4. z) Dernek üyelerini; Piyasa denetimlerinde her türlü haksız rekabet ve yanlış uygulamalar karşısında korumak ve uzlaşma sağlamak.

DERNEĞİN GÖREVİ

 1. a) Derneğin amacına uygun olarak Türkiye’nin Solucan varlığı, ve potansiyeli ile organik gübre üretimi konusunda halihazırdaki durumu hakkında araştırma yöntemiyle bilgi toplayarak bunları işleyip,

“Türkiye Organik Solucan Gübresi talep potansiyeli – Durum Raporu’

“Türkiye’nin Solucan potansiyeli ve yaşayan türler – Durum raporu

“Türkiye’nin Solucan yemi hammadde potansiyeli – Durum Raporu

“Türkiye Nitelikli Solucan Boku Üretimi – Durum Raporu’ nu oluşturmak, ilgili kurumlarla paylaşmak.

 1. b) Katı ve sıvı nitelikli solucan gübresi üretimi için, uygun solucan çeşitlerinin tanımlanarak, ülkemizde çoğaltmak için damızlık programı oluşturmak ve uygulayarak çoğaltılan solucanların girişimcilere ücreti karşılığı veya bağış yöntemi ile sunmak.
 2. c) İlerleyen süreçte bilimsel çalışmaları desteklemek için veya model yaratmak için akademi kurmak ve işletmek. Girişimcilere akademik ve teknik destek vermek rehberlik etmek.  
 3. d) Kamunun 5-10-30-50 yıllık tarımsal üretim ve toprak planlarını hazırlarken bu bilgiden yararlanmasını sağlamak,
 4. e) Tarım üreticileri, teori ve uygulama üzerinde çalışan bilim okulları, toprak verimliliği için çalışan bireysel ve toplumsal kurumlar arasındaki kesişmeleri tespit ederek, yeni işbirliği modelleri oluşturmak.
 5. f) İhtiyaç halinde solucanların beslenmesinde kullanılmak üzere besin üretimi yöntemlerini eğitim ile girişimcilere aktarmak,
 6. g) ‘Organik Solucan Boku Üretimi’, ve teknik kullanılarak işlenip gübre haline getirilmesi hakkında sürdürülebilir teknolojileri takip etmek ve yenilikleri üreticilerle paylaşmak.
 7. g) Solucanların beslenmesi için nitelikli yemin hazırlanması sürecini hammaddeden başlayarak bok toplamak, taşımak, depolamak, evsel atık toplamak, karışım hazırlamak, yığın oluşturmak, çürütmek, çürüyen ürünü 0,4 mm çapında öğütmek ve yem haline getirmek bekletmek ve sunmak dahil olmak üzere işlemlerin temel standartlarının oluşturulması ve kalıcı bilgiye dönüşmesi için yöntemleri yazılı belgeye dönüştürmek.

h)Eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, toprakla dost bir nesil yetişmesi için ilkokul seviyesinden itibaren özendirici uygulamalar yapmak.

 1. i) İnsan sağlığı ve çevrenin gözetimini esas sorumluluğu sayarak, Bitki Besleme amacıyla kullanılan Organik Solucan Gübresi üreticilerinin ve bu alandaki diğer unsurların ithalat ve ihracat süreci de dahil olmak üzere Ulusal ve Uluslar arası standartlara uygun yürütüldüğünü üyeleri nezdinde denetleyerek bilimin rehberliğinde yol gösterici olmak 

j)Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, tarımla ilgili tüm Kurum ve Kuruluşlar;

 • Meslek Odaları,
 • Dernekler,
 • Birlikler,
 • Kooperatifler
 • Distribütör,
 • Satıcılar ve üretici örgütleriyle iletişim kurmak.
 1. k) Bitki besleme ve Gübreleme konusunun daha sağlıklı irdelenmesi ve değerlendirilmesi için;
 • Tarımcı,
 • Bayi ve bu iş kesimindekilere eğitim, öğretim ve bilgi aktarmak için Sunu,bilgi şöleni, konu odaklı toplantı düzenlemek,  
 1. l) Dünyada organik tarımsal üretim ile ilgili gelişimleri ve değişimleri takip ederek Türk girişimcilerin ve üreticilerin bu gelişmeleri gözlemlemesini sağlamak.
 2. m) Türkiye Topraklarının organik içerik yönünden yetersizliğinin farkında olarak, verimsizliği ortadan kaldırmak için kimyasal nitelikli gübre kullanımının toprakta bıraktığı zararlı etkileri araştırarak üreticileri bilgilendirmek.
 3. n) Kimyasal gübre yerine, güvenilir, sürdürülebilir sağlıklı bir tarımsal üretim için organik gübre ile toprağın beslenmesi gerektiği konusunda toplumsal bir bilinç oluşturmak,  
 4. o) Tamamen organik nitelikli solucan boku üretimini artırmak ve bundan organik nitelikli toprak besleyici gübre üretmek için teknoloji geliştirilmesini desteklemek ve yaygınlaştırmak,

ö) Organik kaynaklara yönelerek, doğa ile dost geri dönüşümlü tüketim maddeleri kullanarak tüm ihtiyaçlarını kendi içinde çözen örnek bir insan yerleşimi modellemesi geliştirerek, bunu amatör girişimcilerin katkıları ile sürdürülebilir hale getirmek

 1. p) Bu alanda sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek, teknoloji üretilmesini teşvik etmek.
 2. r) Bu alanda çalışmak isteyen girişimcilere rehberlik etmek.
 3. s) Bu alanda kamunun yasal ve yönetsel düzenlemelerine bilgi sağlamak tüketici, girişimci ve kamu adına hareket eden tarafları buluşturmak bilgi üretmek için tartışma ortamları oluşturmak, bu alandaki girişimleri teşvik etmek ve yaygınlaşması için çaba harcamak.
 4. t) Toprak besleme ve Bitki besleme ile ilgili;

Ulusal ve Uluslar arası toplantılara katılmak

Tarım ürünleri ve tarım teknolojileri sergilerine katılmak,

Etkinliklerini yayın yoluyla desteklemek için yayıncılık yapmak,

Yeniden yapılanma konularında üretken ve katılımcı eylemlerde bulunmak.

 1. u) Ulusal ve Uluslar arası ortamlarda Organik Solucan Gübresi üretimi ile ilgili, etkinlik gösteren örgüt ve/veya kamu ile iletişimde bulunmak, gerekirse bu kuruluşlara üye olmak, ilgili yayınlara abone olmak, konuya ilişkin düzenlenen uluslar arası toplantılara katılmak.
 2. v) İlgili Bakanlıkların AB’ye uyum süreci çerçevesinde yayınladığı; Yasa ve yönetmeliklere bu iş kesiminin uyumunu sağlayacak her türlü tedbiri almak ve üyelerin teknik düzeylerini yükselterek bilgilendirmek.
 3. y) Türkiye’de üretilen, ithal ve ihraç edilen Organik yem üretilecek atıklar ile üretilen yemin ve nihayetinde ‘Organik Solucan Gübresi’ nin kalite kontrollerini üstlenecek düzeyde donanımlı analiz laboratuvarları kurmak, gerekirse bu laboratuvarları ‘’ Bilinçli Bitki Besleme’’ amacıyla tarımsal üretim yapan çiftçilerin hizmetine sunmak.
 4. z) Dernek üyelerini; Piyasa denetimlerinde her türlü haksız rekabet ve yanlış uygulamalar karşısında korumak ve uzlaşma sağlamak.

8- Üyeler arasında dayanışmayı gerçekleştirmek için, gerek görmesi halinde kulüpler açmak, işletmek.

10-Amaç ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için, gerekli hallerde menkul ve gayrimenkul satın almak, kiralamak veya kiraya vermek. 

Derneğin amaçları ve Üyeler arasında Sosyal faaliyetlerin gerçekleşmesinin temini için gereği halinde yapılacaklar. 

1-  Seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

2- Yararlı olabilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

3-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

4- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek 

5- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla. Üyelerin ortak ihtiyaçlarına yönelik ticari faaliyetlerde bulunmak. 

6- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

7- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

8- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

9- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

11-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, 

12-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

Bir Cevap Yazın