ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Ek -6 Hayvan Beslenmesinde ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yem Katkıları ve Belirli Maddeler

Hayvan Beslenmesinde ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yem Katkıları ve Belirli Maddeler

1-Yem Katkıları

Yem katkıları ve premikslerin üretimi, ithalatı, ihracatı, satışı ve kullanımı hakkında Bakanlığın ilgili mevzuatında uygun görülen aşağıda belirtilen vitaminler, iz elementler, enzimler,  mikroorganizmalar, koruyucular, antioksidan maddeler, yapıştırıcılar, topaklaşmayı önleyiciler ve pıhtılaştırıcılar.

1.1- Besinsel katkılar

(a) Vitaminler

Tek mideli hayvanlar ve su kültürü hayvanları için doğal vitaminlere eşdeğer sentetik vitaminler.

(b) İz elementler

 E 1 Demir:

Demir (II) karbonat

Demir (II) sülfat monohidrat ve/veya heptahidrat

Demir (III) oksit;

E 2 İyot:

Kalsiyum iyodat, susuz

Kalsiyum iyodat,  hekzahidrat

Sodyum iyodür;

E 3 Kobalt:

Kobalt (II) sülfat monohidrat ve/veya heptahidrat

Bazik kobalt (II) karbonat, monohidrat;

E 4 Bakır:

Bakır (II) oksit

Bazik  bakır (II) karbonat,  monohidrat

Bakır (II) sülfat, pentahidrat;

E 5 Mangan;

Mangan (II) karbonat

Mangan oksit ve manganik oksit

Mangan (II) sülfat, mono ve/veya tetrahidrat;

E 6 Çinko:

Çinko karbonat

Çinko oksit

Çinko sülfat, mono ve/veya heptahidrat;

E 7 Molibden

Amonyum mobildat

Sodyum mobildat;

E 8 Selenyum

Sodyum selenat

Sodyum selenit.

 

1.2- Zooteknik katkı maddeleri

Enzimler ve mikroorganizmalar

 

1.3- Teknolojik katkılar

(a) Koruyucular

E 200 Sorbik asit,

E 236  Formik asit (*)

E 260 Asetik asit (*)

E 270 Laktik asit (*)

E 280 Propiyonik asit (*)

E 330 Sitrik asit.

(*) Silaj için hava şartlarının yeterli fermantasyona izin vermediği durumlarda kullanılır.

(b)Antioksidan maddeler

E 306 – Antioksidan olarak kullanılan doğal kaynaklı tokoferol açısından zengin ekstraktlar,

– Doğal antioksidan maddeler (Su ürünlerini beslemek maksadıyla kullanımı sınırlandırılmış)

(c) Bağlayıcılar ve topaklanmayı önleyen ajanlar

E 470 Doğal kaynaklı kalsiyum stearat

E 551b Koloidal silis

E 551c Kieselgur

E 558 Bentonit

E 559 Kaolinitik killeri

E 560 Sterit ve kloritlerin doğal karışımı

E 561 Vermikulit

E 562 Sepiolit

E 599 Perlit.

(ç)Silaj katkıları

Enzimler, mayalar ve bakteriler silaj katkısı olarak kullanılabilir.

Yalnızca silaj için hava şartlarının yeterli fermantasyona izin vermediği durumlarda laktik, formik, propiyonik ve asetik asit silaj üretiminde kullanımına izin verilir.

 (d) Emülsifiye ve stabilize edici ajanlar

Organik kaynaklı lesitinler (Su ürünlerini beslemek maksadıyla kullanımı sınırlandırılmış).

 

2-Hayvan Beslemede Kullanılan Belirli Maddeler

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Bakanlığın ilgili mevzuatında uygun görülen aşağıda belirtilen mikroorganizmalar. 

Mayalar:

-Saccharomyces cerevisiae

-Saccharomyces carlsbergiensis

 

  3-Silaj Üretimi İçin Maddeler

-Deniz tuzu

-Kaba kaya tuzu

-Peynir altı suyu

– Şeker

-Şeker pancarı posası

-Tahıl unu

-Melas

 

Bir Cevap Yazın